龙都娱乐_龙都娱乐平台_龙都娱乐城_龙都娱乐官网版权声明

龙都娱乐_龙都娱乐平台_龙都娱乐城_龙都娱乐官网(www.xueersi.com)所有发布的作品(包括但不限于课程视频、音频、课件、教材、题目等)著作权及邻接权归龙都娱乐城学而思龙都娱乐官网科技有限龙都娱乐所有,受各国版权法及国际版权公约的保护。龙都娱乐城学而思龙都娱乐官网科技有限龙都娱乐未对作品向任何第三方进行任何授权,除龙都娱乐_龙都娱乐平台_龙都娱乐城_龙都娱乐官网官网www.xueersi.com外,无其它销售渠道。龙都娱乐_龙都娱乐平台_龙都娱乐城_龙都娱乐官网所有在线课程只允许购买者在线观看龙都娱乐平台、缓存龙都娱乐官网,不可销售、传播。对于上述版权内容,超越合理使用范畴、并未经本龙都娱乐书面许可的使用行为,我龙都娱乐均保留追究法律责任的权利。


                                                                                         龙都娱乐_龙都娱乐平台_龙都娱乐城_龙都娱乐官网